Przygotowanie zapraw

OFERTA » Przygotowanie zapraw

WETMIX jest mieszalnikiem modułowym pracy ciągłej do przygotowywania zapraw gotowych do użycia, który może być obsługiwany tylko przez jedną osobę. Mieszalnik jest wyposażony w kosz ręcznego podawania worków lub podłączony jest bezpośrednio do silosa. Głowica miszalnika tzn. komora mieszania oraz mieszający wał śrubowy sawykonane z materiału polimerowego SINT® . Polimer techniczny SINT® umożliwia codzienne automatyczne mycie mieszalnika w czasie poniżej dwóch minut. Wstępnie zmieszana sucha zaprawa wybierana jest z silosu i przenoszona śrubą podajnikową do strefy mieszania, w której dodaje się wodę wytwarzając mokrą zaprawę gotową do użycia.