Linie technologiczne

Projektujemy i wykonujemy linie technologiczne do :

  • Wytwarzenia i pakowanie mieszanin chemii budowlanej
  • Higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych
  • Transportu pneumatycznego materiałów sypkich
  • Produkcji chemii gospodarczej
  • Produkcji mieszanek paszowych