ekoAGLOMERACJA

  • ekoAGLOMERAT
    ekoAGLOMERAT

WYZNACZAMY NOWY KIERUNEK W ZAGOSPODAROWANIU

KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 

ekoAGLOMERACJA  to termiczny proces przemiany fizyko-chemicznej osadów ściekowych w wyniku, którego powstaje produkt :
  · jednorodnym składzie ziarnowym,
  · łatwy w przechowywaniu - pryzmowanie ok. 4 m,
  · łatwy w transporcie
  · hydrofobowy.


ekoAGLOMERACJA   umożliwia :
  · znaczne zmniejszenie materii organicznej,
  · pełną higienizację łącznie z likwidacją bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonelli oraz żywych jaj
    pasożytów jelitowych,
  · zachowanie związków azotu i fosforu,
  · dezodoryzację.